Nederlands Turkce

Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu

 

Federasyonumuz, müslümanlara kapsamlı bir şekilde dini, sosyal ve kültürel hizmet veren (özellikle Türk Müslümanların) İslam dininin öğrenmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması için çeşitli hizmetler sunar. Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda müslümanlar adına temsilci ve belirleyici rolü üstlenmeyi kendine görev edinir. Federasyonumuz Hollanda’da yaşayan müslüman toplumun meseleleriyle ilgilenip, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunulması için tüm çalışmaları yapar.       

Federasyonumuz müslümanların yaşadıkları ülkeye ve topluma uyum sağlamaları görüşünü savunur, yaptığı çalışmalarda içinde yaşadığımız Hollanda toplumunun gerçeklerini göz önünde bulundurarak hareket eder. İki kültür arasında kalmış insanların kimlik krizi yaşamadan içinde bulundukları topluma faydalı bireyler olmaları için faaliyetlerde bulunur.

İslami bir teşkilat olan federasyonumuz çalışmalarında müslümanların iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’i esas alır.  Bu iki temel esas ışığında İslam dininin, sırf camide yaşanan bir din olması yerine, kişisel ve toplumsal meselelerde çözüm sunan, insani, ahlaki ve kültürel değerlerin yaşanması adına belirleyici olan bir din olmasını benimser.

Milli Görüş’ün Hollanda’daki tarihi 1960’larda oluşan iş olanağından dolayı gerçekleşen göç ile başlamıştır. Avrupa’ya birkaç yıl çalışmak niyetiyle gelmiş, bir türlü geri dönememiş Türkiye kökenli insanların kurduğu cami ve cemiyetlerin kuruluşu ile yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreçte cami ve cemiyetlerin çoğalmasından dolayı, tek çatı altında birleşme gereksinimi ile bir çok cami ve cemiyet bölge fedrasyonumuza bağlanmıştır. 2012 yılı itibari ile Kuzey Hollanda’da 15 yıllık bir geçmişe sahip olan Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu 19 şube ve bunlara bağlı 70 civarındaki alt kuruluş teşkilat ile Hollanda toplumuna hizmet götürmektedir.  

Teşkilatımız Hollanda’da yaşayan yaklaşık 400 bin Türkiye kökenli insana ve aynı zamanda 16 milyon Hollandalı vatandaşa hizmet etme sorumluluğunu kendinde hisseder ve bu toplumun saadeti için çaba sarf eder.

  

 TEŞKİLAT YAPISI 

Federasyonumuz kendisine bağlı şubeler için bölge görevini üstlenmektedir. Bölge, şubelerin yapmakta olduğu çalışmaların kontrol ve koordinasyon işlevini yürütür ve genel çalışma programı hazırlayarak, temel konularda stratejik planlamaya yön verir. Yapılan faaliyetlerde şubelerin hedeflerini belirler ve azami çalışma motivasyonunun oluşmasını sağlar. Bölge federasyonumuz şubelerin tek başlarına yapamayacakları büyük hizmetleri, kendi himayesi ve desteğiyle gerçekleştirir, şubelere mekân ve materyal konusunda yardımcı olmaya çalışır. Bu destek ve yardımlar maddi değildir, maddi konularda şubeler kendi olanaklarını bulmakla yükümlüdürler. Bununla birlikte bölge, şubeler arası işbirliği ve bilgi akışını sağlar.

Şubelerimiz ise adeta teşkilatımızın gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağıdır. Bölgenin yapmak istediği çalışmaların hayata geçirilme sahası şubelerdir. İstifadesi ise üyelerimiz başta olmak üzere bütün insanlığa aittir. Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu tarafından hazırlanan plan ve projenin tabana indirilmesi şubelerin görevidir. Kısaca özetlemek gerekirse bölge teorik, şubeler ise pratik bölümden sorumludurlar.

Milli Görüş Kuzey Hollanda Federasyonu yapı olarak Kendisine bağlı olan şube  ve alt kuruluşları yapısal olarak bölge federasyonumuza bağlıdırlar.  Hiyerarşik yapı içerisinde çalışmalar devam etmektedir.

 

BİRİMLER

Milli Görüş Kuzey Hollanda Bölgesi aşağıda belirtilen birimlerden oluşmaktadır. Her birim, başkanın kontrolü ve koordinesi altında

çalışır. Bu çalışma sistemi aynen şubelerde de uygulanır.

Şubelerdeki birim başkanları direkt olarak kendi şube başkanına ve bölgedeki birim başkanına bağlı olarak çalışmaları yürütür. .

 

Kuzey Hollanda  Milli Görüş Fedarasyonu İdari Yapılanması :

Başkanlık Divanı

Bölge Başkanı

Bölge Teşkilatlanma Başkanı

Bölge Eğitim Başkanı

Bölge Tanıtma Başkanı

Bölge İrşat Başkanı

Bölge Sosyal Hizmetler Başkanı

Bölge Teftiş Kurulu Başkanı

Bölge Muhasibi

Bölge Sekreteri

Bölge Gençlik Teşkilatı Başkanı

Bölge Kadınlar teşkilatı Başkanı

Bölge Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı

 

Bölge Yönetim Kurulu

Bölge İdari İşler Başkanı

Bölge Aile Kurumu Sorumlusu

Bölge Hac-Umre Sorumlusu

Bölge Genel Merkez Üyelik Sorumlusu

Bölge Cenaze Yardımlaşma Fonu Sorumlusu

Bölge Basın-Yayın ve Neşriyat Sorumlusu

Bölge Dış İlişkiler Sorumlusu

Bölge  Resmi ve hukuki işler Sorumlusu

 

 

  

 

Önümüzdeki ilk 3 faaliyet
Faaliyet takvimi
Ocak 2020
MaDiWoDoVrZaZo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Namaz vakitleri